Wednesday, November 16, 2005

Sindhai Sidharal - 3

சித்த விகாரக் கலக்கம் தெளிவித்தவரின் சிறப்பை இங்கு காண்க !!


Apart from the fun, I started reading literature- doctors kitta pesanume!!! I have to convince doctors who don't believe on a drug's profile, to write prescriptions for that drug. Incase, if he writes prescritions for the same drug but not my brand, then I have to convince to write my company's. Always wondered how can I convince a doctor when I cannot even convince my kith and kin!! So,I started reading!! (But, later, I found that neriya doctorsa convince panna literature vendaam - giftse pothummnnu.)

In a while, I could see that the subject knowledge had made me a better person. I seriously understood what am I talking about (apart from marketing) ; what is needed for the society and What I am doing for it ?

From marketing to research !!!

sari.. matterukuu varuvom!!

In my opinion, as I said before, psychiatry is a field where there is no specific medicine(I will call it 'drug' here after) to cure for any specific disorder. If the efficacy profile of a drug is good, the side effect of the drug is also severe! The conditions and symptoms of many illness are pretty much interrelated that we don't have a specific drug to treat for a particular cause!!

Scientifically, we have to understand that psychosis/ any mental illness is biological. Increase / decrease from the normal levels of neurotransmision of neurotrasmitters (via different routes) in the brain are the cause for any psychiatric illness. These neurotransmitters take up different routes in brain which are responsible for different functions. Abnormalities in its levels may affect a specific function or a combination of functions. Let us take the the neurotransmitter Dopamine. Dopamine plays a vital role in regulating our pleasure and pain (via pleasure pain pathway), neurocognitive functions like problem solving, memory etc (at frontal cortex) and also in movement . When its level go down/ up at a specific route , that particular function is affected say it may cause movement disorders / memory loss/ problems in recognizing pleasure and pain

Asking me what causes such changes??? Changes in such neurotransmitters levels are affected due to factors like Stress / emotional disturbances / genetic reasons/ Drugs (medications).

Let us look at the effect of drugs in causing such illness first. Even medicines that are taken chronically for some other illness like diabetes would have a side effect of increasing the level of neurotransmission. I terribly worry about taking any medicine as such for a long time as it may affect our nervous system. Have you seen grandmas/ people who had been treated chronically for diabetes / thyroid for years and have you noticed them to have lots of worries / complaints/ hallucinations/ depression ? We would just tend to think granny is conservative / old / getting mad whatever and that's why she fights against the daughter in laws/people around her and says things which she would never do before. Most of such cases where there is no problem at the relatives's / at the granny’s side (except the complaints) would be due to some side effects of a drug that she had been chronically having for treating some other ailment. All she hallucinates / assumes/ complaints against the people would be just out of her chronic treatment medicine!! Believe me, its true. Many of us take medicines assuming that medicine would just work to heal our illness. It does something silently too!! I strongly think that we shouldn't be looking at them as cunning / conservative / narrowminded individuals always and many a times We are the people who introduced such chronic english medicine treatment to them!!!
There are literatures coming up on the side effect profiles. But who cares in India?? Atleast U.Sla we get patient information sheet which updates us with some info.

Many mental illness conditions occuring via different routes of brain may have closely similar symptoms say like dullness, suicidal feel, delusions, anger etc . So, its pretty tough to diagnize the illness as such!! So, different drugs may appear to work for many different illness but it may actually not be treating the exact cause. Gradually, I found some papers talking about the usage of drugs for illness. Though Indian doctors have great experience than people here and can diagnize much better than anywhere, I happen to find during work that many doctors in India after diagnosis treat with drugs with doses/ ways which do not seem to be sensible..

And also there are many side effects for such drugs which are not mentioned to those patients at all.. I also will blame the society for this as I find that people will not go to the same doctor if he says that ' this medicine is very effective but it will cause stomach upset everynow and then'.

That was a shock... man!!! Patients take medicine without knowing their side effect profile!!! Above all, I found that the same drug is marketed for 2 different illness (though they share some common symptoms, their origin/cause is different right !!) by different companies. Each of them have articles/ case studies to defend but no body is sure that if they are eactly treating the cause. It was the first time I felt that I am a part of the group (marketing people and doctors) that tries to play with the minds of others which is absolutely a sin. Romba varutham.. Could not control my sadness!!!

I think everybody has to know if our brain(/ our close people's) is being manipulated by some drug.‘Doctor kuduthaa ellam sari dhaan’ thought will not work in case of mental illness as you don't/ can't see its side effect explicity as like a wrong dosage causing irritation / stomach upset.

Have thought many a times why there is marketing in the field of neuropsychiatry which is absolutely a non sense in my opinion!!

to be cntd.

14 comments:

Prabu Karthik said...

very interesting.

ana eludara style marina madhiri oru feeling?

anyway, koncha naal munnadi "post mortem" (not exactly an optimistic sounding title) nu oru thodar vandhudu Junior vikatan la.

eludhinadu oru doctor.
padicha thookamey varadu. appavi patients a epdi doctors um hospitals um pharma companies um mottai adikaraanganu theliva sollirupaar.

chance kedacha padinga

Priya said...

sure!! i will ..

style ellam maarala..idhudhaan unmai. unarchivasapattu pesinaa ipdi dhaan pesuven!! bayapadadheega!!

dinesh said...

Onnodara pesaradhu easier a ille idha padikkaradhu easier a nu yosichindu irukken :)

Anyway, nice post, keep'em coming :)

Priya said...

padikaveillannu theriyardhu dinesh!!

Priya said...

dinesh,neenga mattum eppa pathalum sports pathi pesalaamaa.. appo naanum ipdi ellam pesuven :)-

Arjuna_Speaks said...

priya - boss, hope ur not angry with me because I wrote ur name in this blog?

http://naan-yaar.blogspot.com/2005/11/chennai-trip-monday-and-tuesday-14th.html

appadi ethavuthu hurt pannitana romba sorry pa :(..

btw - I have read ur 2 posts..since me browsing from the internet cafe..I will read it soon :)

Anonymous said...

Hope this might help to get some other perspective too
http://www.chennaionline.com/health/yoga/2005/03yoga39.asp
http://www.chennaionline.com/health/yoga/2005/index.asp
for other good articles.

Priya said...

hnnn adhu enna boss????
thaangalaye!!!

anonymous, first article was good . thanks..
i coudl not open the second one!!

Jeevan said...

Nenga nalla elutheringa.

i blogrolled you, with out ur permision, sorry.:)

Priya said...

thanks jeevan!!

Anonymous said...

hnnn adhu enna boss????
thaangalaye!!!

Could not understand what the above you mentioned it means???

The URL is
http://www.chennaionline.com/health/yoga/index.asp [ lot of articles]

யாத்திரீகன் said...

priya.. it was very informative..

neenga unarchivasapatu soneengalo.. ella. normal-la soneengalo.. it was informative..

after comming here, Ad's every medincines, at the end state the side effects and blah.. blah.. earlier i used to get pissed off with those ad's.. now after your post, i'm getting how important it is..

-
செந்தில்/Sentihl

Priya said...

romba naala ellarukum sollanumnnu nenachen.. aolrache unarchi thadhumbiduchu

Anonymous said...

warhammer gold warhammer money warhammer accounts tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat